BOD Agendas & Minutes

Toggle Title Date
pdf 2019-10-10 Fall BOD Minutes ( pdf, 95 KB ) (109 downloads)
pdf 2019-06-15 June BOD Minutes Final Draft ( pdf, 148 KB ) (221 downloads)
pdf 2019-06-15 June BOD Agenda ( pdf, 94 KB ) (212 downloads)
pdf 2019-06-14 June BOD Packet ( pdf, 2.41 MB ) (231 downloads)
pdf 2019-03-21 Spring BOD Minutes ( pdf, 99 KB ) (300 downloads)
pdf 2018-10-11 Fall BOD Minutes ( pdf, 137 KB ) (421 downloads)
pdf 2018-06-16 Summer BOD Minutes ( pdf, 1.30 MB ) (660 downloads)
pdf 2018-06-16 Summer BOD Brochure ( pdf, 1.49 MB ) (580 downloads)
pdf 2018-04-30 Electronic Minutes ( pdf, 67 KB ) (493 downloads)
pdf 2018 Spring BOD Minutes ( pdf, 154 KB ) (529 downloads)
pdf 2017-12-23 Minutes of Electronic Vote ( pdf, 79 KB ) (512 downloads)
pdf 2017 Fall BOD Minutes ( pdf, 176 KB ) (710 downloads)
pdf 2017 Summer BOD Minutes ( pdf, 2.38 MB ) (911 downloads)
pdf 2017 Summer Board Brochure ( pdf, 2.72 MB ) (962 downloads)
pdf 2017 Spring BOD Minutes ( pdf, 61 KB ) (957 downloads)
pdf 2016 12 28 BOD Minutes of Electronic Vote ( pdf, 15 KB ) (726 downloads)
pdf 2016 Fall BOD Minutes ( pdf, 246 KB ) (1074 downloads)
pdf 2016-10-9 Minutes of Electronic Vote on Slate ( pdf, 128 KB ) (1038 downloads)
pdf 2016 Fall Board Agenda ( pdf, 112 KB ) (1129 downloads)
pdf 2016 Summer Board Meeting Minutes ( pdf, 127 KB ) (1175 downloads)